DONIRAJ !

OTVOREN NOVI (3.) KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENIM GRAĐANIMA

2022-09-15 - Lokalna fondacija STPA

K O N K U R S

Za sve građane – koji žele da svoje ideje pretoče u dela!

Lokalna fondacija STPA - Stara Pazova objavljuje POZIV GRAĐANIMA da prijave lokalne ideja koje žele da sprovedu u delo, na teritoriji opštine Stara Pazova!

Verujemo da stanovnici svakog našeg mesta, naselja ili komšiluka sami najbolje znaju kako treba da organizuju svoj život i svoje okruženje, i da udruženi i aktivni mogu da donesu promenu na bolje, za sve. Takođe verujemo da svaka zajednica ima puno resursa na raspolaganju – ljude, znanje, vreme ili novac, koje može da iskoristi i unapredi kako bi učinila život boljim za ljude u svom okruženju.

Projekti koje podržavamo kroz ovaj program mogu se realizovati u oblastima kao što su obrazovanje mladih, kultura, umetnost, razvoj sporta, unapređenje i uređenje zajedničkih i javnih prostora,  ekologija kao i sve druge koje kao važne odredi sama zajednica.

Ko može da se prijavi?

MOGU udruženja građana  ALI MOGU i neformalne grupe* koje:

·       aktivno deluju na teritoriji opštine

·       pokreću i uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti

·       zastupaju opšte interese svoje zajednice

·       imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.000.000,00 dinara (za udruženje)

·       nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima

*Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane. Članovi i članice neformalne grupe moraju imati najmanje 14 godina, a barem jedna osoba mora biti punoletna. Svi maloletni članovi i članice moraju imati saglasnost roditelja/staratelja za sprovođenje projekta.

Stambena zgrada može da se prijavi i kao registrovano udruženje (stambena zajednica), ali i kao neformalna grupa. Na vama je da odaberete model.

Koliki je iznos donacije?

Na raspolaganju imamo ukupno 1.435.000,00 dinara, a iznos donacije koji će biti dodeljen pojedinačnim inicijativama iznosi od 125.000,00 do 300.000,00 dinara.

 

Trajanje projekta

Vaš projekat može trajati najduže šest meseci.

Ograničenja u korišćenju donacije

KO NE MOŽE DA SE PRIJAVI?

·    Sredstva od donacije ne mogu biti upotrebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima.

· Sredstva od donacije ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih stranaka, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, aktivnosti koje se odnose na zagovaranje određene religije, aktivnosti usmerene isključivo na sticanje prihoda, humanitarnu pomoć ili kupovinu drugih dobara radi njihove podele.

· Sredstva od donacije ne mogu biti namenjena za renoviranje prostorija koje nisu u vlasništvu udruženja koje sprovodi inicijativu, izgradnju i infrastrukturne radove osim građevinskih radova malih razmera koji će podstaći uključivanje zajednice, kupovinu opreme osim u slučajevima kada je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i omogućava dalju održivost. Neformalne grupe ne mogu ni u kom slučaju koristiti dodeljena sredstva za kupovinu opreme zbog pitanja vlasništva nad opremom.

Kako da se prijavite?

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem Formulara za prijavu PRIJAVNI FORMULAR - kliknuti i pošaljite nam je elektronski, na adresu: fondacijalokalnaSP@gmail.com

Prijave možete poslati najkasnije do 15. 10. 2022. do 23:59 časova.

Preporučene faze razvoja programa i odabir ideja:

Prvi korak

Imate super ideju? Odlično! Testirajte je u široj zajednici – razgovarajte sa zajednicom i prijateljima, ali saznajte šta o vašoj ideji misle i oni sa kojima obično niste u kontaktu: mlađi ili stariji od vas, oni koji ne slušaju istu muziku kao vi, oni koji prate vesti na drugim kanalima… Razvijajte svoju ideju tako da dobijete što više reakcija i mišljenja što šireg kruga ljudi.

Drugi korak:

Ako ste razradili svoju ideju i spremni ste da konkurišete, pošaljite nam popunjen formular do 15. 10. 2022,  do 23.59 časova na mejl fondacijalokalnaSP@gmail.com

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, kliknite na dokument ČESTO POSTAVLJENA PITANJA a možete nam i pisati na fondacijalokalnaSP@gmail.com ili preko messenger-a na našoj Facebook stranici, kako bi odgovorili na sva vaša pitanja i nedoumice.

 

 

 

Treći korak:

Nakon prijema vašeg predloga inicijative, Lokalna fondacija Stara Pazova proveriće da li ona zadovoljava osnovne uslove i kriterijume programa koje smo naveli u ovom dokumentu, kako bi ideja bila razmatrana za podršku.

Četvrti korak:

Predlozi inicijativa koji zadovolje opšte kriterijume, biće prosleđeni nezavisnom Odboru za selekciju[1]. Članice i članovi Odbora za donacije odlučiće o tome koje inicijative ćemo podržati.

Odluka o izboru predloga inicijativa bića objavljena najkasnije 01. 11. 2022.

Peti korak:

Ukoliko je vaš projekat podržan, kontaktiraćemo vas i ubrzo ćemo (za dve nedelje) potpisati ugovor sa vama, uz obezbeđivanje neophodne dokumentacije ili dopune za vašu ideju. Prilikom potpisivanja ugovora imaćete priliku da se upoznate sa administrativno-pravnim procedurama, načinima podrške od strane Lokalne fondacije Stara Pazova, kao i načinima izveštavanja. Donacija će se isplatiti po potpisivanju ugovora, a Lokalna fondacija Stara Pazova će vam tokom projekta biti na raspolaganju za podršku.

Koji su kriterijumi za selekciju?

Odbor za donacije će se rukovoditi sledećim kriterijumima pri odabiru inicijativa:

·       Važnost problema - da li je problem kojim se bavite važan za zajednicu i da li predloženo rešenje može da ga reši?

·       Nivo i način aktivnog uključenja zajednice - da li aktivnosti u različitim fazama (od osmišljavanja do sprovođenja projekta) podrazumevaju kontakte sa članovima šire zajednice, tj. ohrabruju i uključuju različite grupe ljudi da se uključe.

·       Dobrobit koju će zajednica imati od projekta - da li projekat ima potencijal da donese pozitivne promene u zajednici i koliko će trajati po završetku inicijative?

·       Nivo do kog je Vaša inicijativa prepoznala resurse zajednice, u kojoj meri ih koristi i razvija.

·       Izvodljivost, povezanost i realističnost ciljeva, aktivnosti i budžeta - da li će predložene aktivnosti dovesti do željenog cilja i da li su predloženi troškovi su u skladu sa planiranim aktivnostima?

Tokom izbora inicijativa, vodiće se računa o tome da inicijative dolaze iz što više različitih mesta iz naše opštine kao i da budu zastupljene nove, originalne ideje i inicijative koje  predlažu i sprovode inovativne pristupe u zajedničkom delovanju.

Ovaj konkurs se organizuje uz podršku Trag fondacije i donacijama pojedinaca, kompanija i malih i srednjih preduzeća, a sve sa ciljem osnivanja Lokalne fondacije Stara Pazova, koje će na ovaj i druge načine putem raznih programa osnaživati i ulagati u lokalnu zajednicu koja obuhvata teritoriju opštine Stara Pazova. Svi podržani projekti će potpisati Ugovore o donaciji sa Trag fondacijom.