DONIRAJ !

Otvoren novi (četvrti) konkurs Lokalne fondacije Stara Pazova

01.10.2023. - Lokalna fondacija STPA

Otvoren 4. konkurs Lokalne fondacije StPA

 Lokalna fondacija STPA - Stara Pazova objavljuje POZIV GRAĐANIMA da prijave lokalne ideja koje žele da sprovedu u delo, na teritoriji opštine Stara Pazova!

U ovom konkursu prednost dajemo projektima iz oblasti umetnosti, kulture i obrazovanja.

Umetnički projekti koji budu osmišljeni tako da ostavljaju dugoročan trag u zajednici (poput murala ili nekih drugih umetničkih instalacija) biće dodatno bodovani. Projekti koji obogaćuju kulturni sadržaj u zajednici i uključuju širu zajednicu u njihovu realizaciju će imati prednost. Obrazovanje (poput besplatnih kurseva) ali i druge vrste edukativnih sadržaja (publikacije i sl.) su projekti koje ćemo rado podržati i na ovom konkursu im dati prednost u odnosu na neke druge koje smo do sada u većem broju podržavali (kao što je uređenje javnih površina).

Verujemo da stanovnici svakog našeg mesta, naselja ili komšiluka sami najbolje znaju kako treba da organizuju svoj život i svoje okruženje, i da udruženi i aktivni mogu da donesu promenu na bolje, za sve. Takođe verujemo da svaka zajednica ima puno resursa na raspolaganju – ljude, znanje, vreme ili novac, koje može da iskoristi i unapredi kako bi učinila život boljim za ljude u svom okruženju.

Ko može da se prijavi?

MOGU udruženja građana  ALI MOGU i neformalne grupe* koje:

·       aktivno deluju na teritoriji opštine

·       pokreću i uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti

·       zastupaju opšte interese svoje zajednice

·       imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.000.000,00 dinara (za udruženje)

·       nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima

*Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane. Članovi i članice neformalne grupe moraju imati najmanje 14 godina, a barem jedna osoba mora biti punoletna. Svi maloletni članovi i članice moraju imati saglasnost roditelja/staratelja za sprovođenje projekta.

Stambena zgrada može da se prijavi i kao registrovano udruženje (stambena zajednica), ali i kao neformalna grupa. Na vama je da odaberete model.

Koliki je iznos donacije?

Na raspolaganju imamo ukupno 450.000,00dinara, a iznos donacije koji će biti dodeljen pojedinačnim inicijativama iznosi od 100.000,00 do 150.000,00 dinara.

Trajanje projekta

Vaš projekat može trajati najduže šest meseci.

Ograničenja u korišćenju donacije

KO NE MOŽE DA SE PRIJAVI?

·    Sredstva od donacije ne mogu biti upotrebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima.

· Sredstva od donacije ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih stranaka, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, aktivnosti koje se odnose na zagovaranje određene religije, aktivnosti usmerene isključivo na sticanje prihoda, humanitarnu pomoć ili kupovinu drugih dobara radi njihove podele

Kako da se prijavite?

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem prijave ---  PRIJAVNI FORMULAR - preuzmi i pošaljite nam elektronski, na adresu: fondacijalokalnaSP@gmail.com

Prijave možete poslati najkasnije do 31. 10. 2023. do 23:59 časova.

Preporučene faze razvoja programa i odabir ideja:

Prvi korak

Imate super ideju? Odlično! Testirajte je u široj zajednici – razgovarajte sa zajednicom i prijateljima, ali saznajte šta o vašoj ideji misle i oni sa kojima obično niste u kontaktu: mlađi ili stariji od vas, oni koji ne slušaju istu muziku kao vi, oni koji prate vesti na drugim kanalima… Razvijajte svoju ideju tako da dobijete što više reakcija i mišljenja što šireg kruga ljudi.

Drugi korak:

Ako ste razradili svoju ideju i spremni ste da konkurišete, pošaljite nam popunjen formular do 31. 10. 2023,  do 23.59 časova  na email: fondacijalokalnaSP@gmail.com

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, pogledajte dokument ČESTO POSTAVLJENA PITANJA (klikni za dokument), a možete nam i pisati na fondacijalokalnaSP@gmail.com ili preko messenger-a na našoj Facebook stranici, kako bi odgovorili na sva vaša pitanja i nedoumice.

 Treći korak:

Nakon prijema vašeg predloga inicijative, Lokalna fondacija Stara Pazova proveriće da li ona zadovoljava osnovne uslove i kriterijume programa koje smo naveli u ovom dokumentu, kako bi ideja bila razmatrana za podršku.

Četvrti korak:

Predlozi inicijativa koji zadovolje opšte kriterijume, biće prosleđeni nezavisnom Odboru za selekciju. Članice i članovi Odbora za donacije odlučiće o tome koje inicijative ćemo podržati.

Odluka o izboru predloga inicijativa bića objavljena najkasnije 01. 12. 2023.

Peti korak:

Ukoliko je vaš projekat podržan, kontaktiraćemo vas i ubrzo ćemo (za dve nedelje) potpisati ugovor sa vama, uz obezbeđivanje neophodne dokumentacije ili dopune za vašu ideju. Prilikom potpisivanja ugovora imaćete priliku da se upoznate sa administrativno-pravnim procedurama, načinima podrške od strane Lokalne fondacije Stara Pazova, kao i načinima izveštavanja. Donacija će se isplatiti po potpisivanju ugovora, a Lokalna fondacija Stara Pazova će vam tokom projekta biti na raspolaganju za podršku.

Koji su kriterijumi za selekciju?

Odbor za donacije će se rukovoditi sledećim kriterijumima pri odabiru inicijativa:

·       Važnost problema - da li je problem kojim se bavite važan za zajednicu i da li predloženo rešenje može da ga reši?

·       Nivo i način aktivnog uključenja zajednice - da li aktivnosti u različitim fazama (od osmišljavanja do sprovođenja projekta) podrazumevaju kontakte sa članovima šire zajednice, tj. ohrabruju i uključuju različite grupe ljudi da se uključe.

·       Dobrobit koju će zajednica imati od projekta - da li projekat ima potencijal da donese pozitivne promene u zajednici i koliko će trajati po završetku inicijative?

·       Nivo do kog je Vaša inicijativa prepoznala resurse zajednice, u kojoj meri ih koristi i razvija.

·       Izvodljivost, povezanost i realističnost ciljeva, aktivnosti i budžeta - da li će predložene aktivnosti dovesti do željenog cilja i da li su predloženi troškovi su u skladu sa planiranim aktivnostima?

Tokom izbora inicijativa, vodiće se računa o tome da inicijative dolaze iz što više različitih mesta iz naše opštine kao i da budu zastupljene nove, originalne ideje i inicijative koje  predlažu i sprovode inovativne pristupe u zajedničkom delovanju.

Ovaj konkurs se organizuje uz podršku Trag fondacije i donacijama pojedinaca, kompanija i malih i srednjih preduzeća, a sve sa ciljem osnivanja Lokalne fondacije Stara Pazova, koje će na ovaj i druge načine putem raznih programa osnaživati i ulagati u lokalnu zajednicu koja obuhvata teritoriju opštine Stara Pazova.