DONIRAJ !

KONKURS za finansiranje lokalnih akcija građana

2021-05-31 - LFSP

K O N K U R S

za finansiranje lokalnih akcija građana

Lokalna fondacija Stara Pazova objavljuje poziv na prvi konkurs kako bi finansijski podržala lokalne inicijative na čitavoj teritoriji opštine Stara Pazova!

Verujemo da stanovnici svakog našeg mesta, naselja ili komšiluka sami najbolje znaju kako treba da organizuju svoj život i svoje okruženje, i da udruženi i aktivni mogu da donesu promenu na bolje, za sve. Takođe verujemo da svaka zajednica ima puno resursa na raspolaganju – ljude, znanje, vreme ili novac, koje može da iskoristi i unapredi kako bi učinila život boljim za ljude u svom okruženju.

Projekti koje podržavamo kroz ovaj program mogu se realizovati u oblastima kao što su obrazovanje mladih, kultura, umetnost, razvoj sporta, unapređenje i zaštita životne sredine, javno zdravlje , i sve druge koje kao važne odredi sama zajednica.

Ko može da se prijavi?

Lokalna fondacija Stara Pazova podržaće registrovana udruženja građana    i neformalne grupe koji:

Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane. Članovi i članice neformalne grupe moraju imati najmanje 14 godina, a barem jedna osoba mora biti punoletna. Svi maloletni članovi i članice moraju imati saglasnost roditelja/staratelja za sprovođenje projekta.

Stambena zgrada može da se prijavi i kao registrovano udruženje (stambena zajednica), ali i kao neformalna grupa. Na vama je da odaberete model.

Koliki je iznos donacije?

Na raspolaganju imamo ukupno 705.000,00 dinara, a iznos donacije koji će biti dodeljen pojedinačnim inicijativama iznosi od 50.000,00 do 150.000,00 dinara .

Trajanje projekta

Vaš projekat može trajati najduže šest meseci.

Ograničenja u korišćenju donacije

·  Sredstva od donacije ne mogu biti upotrebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima.

· Sredstva od donacije ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih stranaka, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, aktivnosti koje se odnose na zagovaranje određene religije, aktivnosti usmerene isključivo na sticanje prihoda, humanitarnu pomoć ili kupovinu drugih dobara radi njihove podele.

· Sredstva od donacije ne mogu biti namenjena za renoviranje prostorija koje nisu u vlasništvu udruženja koje sprovodi inicijativu, izgradnju i infrastrukturne radove osim građevinskih radova malih razmera koji će podstaći uključivanje zajednice, kupovinu opreme osim u slučajevima kada je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i omogućava dalju održivost. Neformalne grupe ne mogu ni u kom slučaju koristiti dodeljena sredstva za kupovinu opreme zbog pitanja vlasništva nad opremom.

Kako da se prijavite?

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem Formulara za prijavu, i pošaljite nam je elektronski, na adresu: fondacijalokalnaSP@gmail.com. Prijave možete poslati najkasnije do 30. 06. 2021 . do 23:59 časova.

PREPORUČENE FAZE RAZVOJA PROGRAMA i ODABIR IDEJA:

Prvi korak

Imate super ideju? Odlično! Testirajte je u široj zajednici – razgovarajte sa zajednicom i prijateljima, ali saznajte šta o vašoj ideji misle i oni sa kojima obično niste u kontaktu: mlađi ili stariji od vas, oni koji ne slušaju istu muziku kao vi, oni koji prate vesti na drugim kanalima… Razvijajte svoju ideju tako da dobijete što više reakcija i mišljenja što šireg kruga ljudi.

Drugi korak:

Ako ste razradili svoju ideju i spremni ste da konkurišete, pošaljite nam popunjen formular do 30. 06. 2021 ,    do 23.59 časova na mejl fondacijalokalnaSP@gmail.com

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, pogledajte dokument Često postavljena pitanja , a možete nam i pisati nafondacijalokalnaSP@gmail.com ili preko messenger- a na našoj Facebook stranici, kako bi odgovorili na sva vaša pitanja i nedoumice.

Treći korak:

Nakon prijema vašeg predloga inicijative, Lokalna fondacija Stara Pazova proveriće da li ona zadovoljava osnovne uslove i kriterijume programa koje smo naveli u ovom dokumentu, kako bi ideja bila razmatrana za podršku.

Četvrti korak:

Predlozi inicijativa koji zadovolje opšte kriterijume, biće prosleđeni nezavisnom Odboru za selekciju 1 . Članice i članovi Odbora za donacije odlučiće o tome koje inicijative ćemo podržati.

Odluka o izboru predloga inicijativa bića objavljena najkasnije 31. 07. 2021.

Peti korak:

Ukoliko je vaš projekat podržan, kontaktiraćemo vas i ubrzo ćemo (za dve nedelje) potpisati ugovor sa vama , uz obezbeđivanje neophodne dokumentacije ili dopune za vašu ideju. Prilikom potpisivanja ugovora imaćete priliku da se upoznate sa administrativno-pravnim procedurama, načinima podrške od strane Lokalne fondacije Stara Pazova, kao i načinima izveštavanja. Donacija će se isplatiti po potpisivanju ugovora, a Lokalna fondacija Stara Pazova će vam tokom projekta biti na raspolaganju za podršku.

Koji su kriterijumi za selekciju?

Odbor za donacije će se rukovoditi sledećim kriterijumima pri odabiru inicijativa:

Tokom izbora inicijativa, vodiće se računa o tome da inicijative dolaze iz što više različitih mesta iz naše opštine kao i da budu zastupljene nove, originalne ideje i inicijative koje predlažu i sprovode inovativne pristupe u zajedničkom delovanju.

Ovaj konkurs se organizuje uz podršku Trag fondacije i donacijama pojedinaca, kompanija i malih i srednjih preduzeća, a sve sa ciljem osnivanja Lokalne fondacije Stara Pazova, koje će na ovaj i druge načine putem raznih programa osnaživati i ulagati u lokalnu zajednicu koja obuhvata teritoriju opštine Stara Pazova. Svi podržani projekti će potpisati Ugovore o donaciji sa Trag fondacijom.

1 Odbor je nezavisan u radu, čine ga ljudi koji nisu direktno uključeni u rad Lokalne fondacije Stara Pazova